CORONA-VACCINATION

Senest opdateret d. 18.09.2022:

Vi vaccinerer mod corona!

Tirsdag d. 04.10.2022 ml. kl. 10.00-14.30: Drop-in vaccination (tidsbestilling ikke nødvendig).

- Kun for egne patienter, der er i målgruppe for vaccination.

- Du kan samtidig få influenza- og/eller pneumokok vaccination, hvis du er i målgruppe for disse (vær opmærksom på, at det ikke er samme målgrupper som for coronavaccintation).

- Der tilbydes ikke privat vaccination denne dag.

Der er ikke behov for tidsbestilling til ovenstående, men send gerne en besked via e-kons., såfremt I kommer for vaccination i praksis samt hvilke vacciner der ønskes. Såfremt fremmødet mod forventning overstiger de vacciner vi får leveret, vil vaccination foregå efter “først til mølle”-princippet. Når man ikke at blive vaccineret på dagen, bliver der lavet opskrivning og bestilt ekstra vacciner.

HUSK ved fremmøde i klinikken til corona-vaccine, at du IKKE kan vaccineres ved eventuelle symptomer på infektion; hvis du har været smittet med corona indenfor den sidste måned, er vaccineret indenfor de seneste 3 måneder eller hvis du er nær kontakt.

OBS: Vi vaccinerer udelukkende med Pfizer. Ved ønske om anden corona-vaccine henvises til andre tilbud.

 

Målgrupper for vaccinationsindsatsen efterår 2022:

* Alle personer over 50 år.

* Alder er den altoverskyggende selvstændige risikofaktor for et alvorligt forløb med covid-19. Men udover stigende alder kan nogle personer under 50 år ved visse sygdomme og tilstande have en øget risiko for at blive alvorligt syge af covid-19. Sundhedsstyrelsen har gennemgået evidensen og har på den baggrund udformet en liste over, hvilke sygdomme og tilstande, der er omfattet:

 • Kronisk lungesygdom eller påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
 • Hjerte- og karsygdom (undtaget velreguleret forhøjet blodtryk)
 • Diabetes 1 eller 2 (sukkersyge)
 • Medfødt eller erhvervet immundefekt, inkl. organ- eller stamcelletransplantation
 • Kronisk nyre- eller leversygdom
 • Andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at covid-19 udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svær overvægt (BMI over 35)
 • I behandling for kræftsygdom
 • Svære mave-tarm-lidelser med påvirket almentilstand og betydelig nedsat ernæringstilstand
 • Alvorlige neurologiske sygdomme
 • Alvorlige reumatologiske sygdomme
 • Svær psykisk sygdom og /eller svært misbrug
 • Downs syndrom
 • Gravide (uanset trimester)

Derudover anbefales personer, der bor i samme husstand som personer med medfødt eller erhvervet immundefekt, også vaccination mod covid-19

Læs mere på Sundhedsstyrelsens og SSI’s hjemmesider og følg iøvrigt med her på hjemmesiden.

Send os en besked via e-kons. ved tvivl/spørgsmål – herunder hvis du er i tvivl om, om du er i målgruppe for vaccinen efter at have læst nedenstående.  

 

Med venlig hilsen

Læge Anette A. Vittrup