Priser

Priser

De fleste ydelser i almen praksis er dækket af det offentlige. Der er dog en del attester, vaccinationer m.v. som ikke er dækket og disse skal man selv betale for.

Er du i sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale en egenandel af konsultationer og ydelser.

Turister/rejsende i Danmark, der ikke er dækket af de almene regler, vil selv skulle betale konsultationer/ydelser.

Der findes en lang række andre privathonorarer for lægeerklæring og attester.
Konsultationer/attester/ydelser der ikke er aftale om pris med PLO’s attestudvalg og/eller ikke er nævnt nedenfor vil typisk være pris sv.t. tidsforbrug: 500,- kr pr. påbegyndt kvarter. Spørg klinikken/lægen om disse priser.

Ved spørgsmål eller tvivl iøvrigt kontakt venligst receptionen eller benyt klinikkens mailmodul.

 

Motorattest/kørekortattest (medbring evt. briller, høreapparat samt godkendt foto) 500 kr
Uarbejdsdygtighedsattest/frihåndsattest til arbejdsgiver 500 kr
Varighedserklæring 500 kr
Mulighedserklæring pr. påbegyndt 15 min.: 500 kr
Frihåndsattest v. fravær/sygdom under eksamen 250 kr
Lægelig udtalelse (eks. til sundhedsforsikring, rejseafbud, graviditet, sport, au-pair) pr. påbegyndt 15 min.: 500 kr
Ansøgning om handicapskilt 500 kr
Attest til ansøgning om dansk indfødsret (kontakt klinikken for forespørgsel). Udgift til evt tolkning tillægges. 2000 kr
Konsultation sygesikringsgrp. 2 (øvrige ydelser efter tidsforbrug + kostpris af evt. forbrug) 300 kr
Vaccination, eks. influenza, pneumokok, HPV, MFR, rotavirus: under udarbejdelse, kontakt klinikken og hør nærmere.
 Rejsevaccination: 1. konsultation (rådgivning) / efterflg. konsultationer for følgende inj. (vaccinens pris tillægges) 300 / 150 kr

Staten pålagde pr. 1. april 2005 moms på lægeerklæringer og lægeattester. Momsen er 25%.