Influenzavaccination

Influenzavaccination tilbydes i klinikken på udvalgte dage eller i forbindelse med konsultion i klinikken af anden årsag. Den er gratis for udvalgte grupper (se nedenfor).
Skulle man ønske vaccination og ikke være i målgruppen for gratis vaccination, vil vaccination mod egenbetaling være mulig efter d. 22.10.2021 så videt, der er vacciner til rådighed.
Vaccinen tilbydes i perioden fra 1. oktober til 15. januar. For gravide i 2. eller 3. trimester samt for personer med immundefekt og deres husstandskontakter dog til udgangen af februar.

Der tilbydes også pnoumokokvaccination.

For at sikre forsvarlige forhold ift. covid-19 pandemien, foregår vaccination udelukkende efter aftale på udvalgte dage (fraset børn i aldersgruppe 2-6 år; se nedenfor). Ring til klinikken mellem 9.45-11.00 alle hverdage for opskrivning til vaccination og nærmere aftale – også ved ønske om vaccination ifm. konsultation af anden årsag..

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis influenzavaccination hvert år fra den 1. oktober til 15. januar:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  – Kronisk lungesygdom
  – Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – Diabetes 1 eller 2
  – Medfødt eller erhvervet immundefekt
  – Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – Kronisk lever- og nyresvigt
  – Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >35
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2 år til og med 6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza, og studerende, elever, ufaglærte mv. der også har tæt kontakt til personer i særlig risiko for alvorligt forløb.
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Husstandskontakter til børn i øget risiko

 

INFLUENZAVACCINATION AF 2-6 ÅRIGE:

Ved ønske om vaccination, ring til klinikken for aftale om tid.

Vaccinen bliver givet som næsespray med et pust op i hvert næsebor og dette skal gentages efter en måned.

Vær opmærksom på, at der på disse tidspunkter:
– udelukkende vaccineres børn i relevante aldersgruppe.
– ikke kan håndteres andre spørgsmål eller henvendelser.
– mød ikke op med børnene hvis de eller I er syge med infektion.
– da denne vaccine er med levende svækket virus (som eks. MFR-vaccinen) kan børn med svært nedsat imunforsvar eller børn, der bor sammen med andre, med dette, ikke få denne vaccine. Ring i så fald i stedet til klinikken for vejledning og plan.