Uddannelseslæger

Læge Maria Rosenberg født i 1988.

Ansat 01.11.2023-30.04.2024 (KBU).

Uddannet læge i 2023
Erfaring fra Hjørring akutmodtagelse, Aalborg akut-og traumecenter samt infektionsmedicinsk afdeling.
Før jeg blev læge var jeg ambulancebehandler i forsvaret gennem 10 år.


Læge Camilla Ly født i 1997
Uddannet læge i 2023 fra Aalborg Universitet
Uddannelseslæge fra d. 1/3-31/8 v. Læge Anette A. Vittrup.
Erfaring fra Akutmodagelsen i Aalborg og praksisarbejde hos Læge Nick Rasmussen.
Erfaring med vaccination og podning gennem Testcenter.