Personale

Sygeplejerske Ann Nikolajsen født i 1969.

Ansat pr. 01.01.2020.

Ann har mange års erfaring som praksissygeplejerske.

Du vil møde Ann i telefonen, i receptionen, ved sygebesøg  samt ved en bred vifte af konsultationer; herunder kronikerkontroller, celleskrab i screeningsprogrammet, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser/-vaccinationer, sårbehandling, blodprøver, INR-kontroller, øreskylning, suturfjernelse, EKG, forarbejde til enkelte attester samt ved udvalgte akutte sygdomme.

_______________________________________________________________________________________

 

Sygeplejerske Vibeke Drejer Majlund født i 1980

Ansat pr. 01.05.2024.

Vibeke har flere års erfaring som praksissygeplejerske.

Du vil møde Vibeke i telefonen, i receptionen, ved sygebesøg  samt ved en bred vifte af konsultationer; herunder kronikerkontroller, celleskrab i screeningsprogrammet, graviditetsundersøgelser, børneundersøgelser/-vaccinationer, sårbehandling, blodprøver, INR-kontroller, øreskylning, suturfjernelse, EKG, forarbejde til enkelte attester samt ved udvalgte akutte sygdomme.

_______________________________________________________________________________________

 

Lægestuderende / Praksisassistent Mads Lyngholm Jensen født i 1999.

Ansat pr. 08.04.2024.

Mads læser medicin på Aalborg Universitet.  Udover dette har han flere års arbejdserfaring fra såvel Lægeklinik, Biokemisk Afdeling Aalborg Sygehus samt  Plejecenter før start hos os.

Du vil møde Mads i telefonen, i receptionen, prøvetagning ved sygebesøg samt ved konsultationer for eks.  forundersøgelser til kronikerkontroller/Årskontroller, blodprøver, INR-kontroller, øreskylning, suturfjernelse, EKG samt ved udvalgte akutte sygdomme.

_______________________________________________________________________________________

 

Praksisassistent/sekretær  Anders Vittrup født i 2002

Fastansat pr. 22.08.2022.

Pr. 05.02.2024 vil du ikke længere møde Anders dagligt i klinikken, da han starter på uddannelse.

Han er fortsat tilknyttet klinikken med administrative- og IT-opgaver – og ind imellem vil du fortsat kunne møde ham ved telefoniske henvendelser, samt i klinikken som tidligere.