Pneumokokvaccination

(Senest opdateret d. 15.12.2022)

Du kan blive vaccineret mod pneumokokker i lægehuset eller ved hjemmebesøg efter nærmere aftale så vidt lager haves. Du kan samtidig bile vaccineret mod corona og/eller influenza såfremt du er i målgruppe for disse.

Hvem er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination?

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2023, børn og voksne med visse kroniske sygdomme og andre borgere, som efter lægens vurdering er i forhøjet risiko for alvorlig sygdom med pneumokokker, kan blive gratis vaccineret.

Følgende borgere er omfattet af tilbuddet om gratis vaccination:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år senest den 15. januar 2023
 • Beboere på plejehjem, nogle plejeboligbebyggelser og nogle botilbud
 • Personer, som har en kronisk lidelse, herunder:
  • manglende eller dysfunktion af milten
  • påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  • medfødt eller erhvervet immundefekt
  • liquorlækage
  • tidligere invasiv pneumokoksygdom
  • Cochlear implantation
  • udført stamcelletransplantation
  • udført organtransplantation
  • diabetes mellitus
  • kronisk hjertesygdom
  • kronisk lungesygdom
  • kronisk nyresygdom
  • kronisk leversygdom
 • Personer under 18 år med:
  • cyanotiske hjertesygdomme
  • hjerteinsufficiens
  • palliativ operation for hjertesygdom
  • hæmodynamisk betydende residua efter hjerteoperation
  • kronisk lungelidelse (f.eks. cystisk fibrose)
  • hypodynamisk respirationsinsufficiens
  • nefrotisk syndrom
  • immundefekter, eksklusiv agammaglobulinæmi og SCID
 • Personer med andre alvorlige sygdomme, hvor vedkommende ifølge lægens vurdering er i særlig høj risiko for invasiv pneumokoksygdom
 • Svejsere

Du kan læse mere på Sunhedsstyrelsens og SSI’s hjemmesider.

Er du i tvivl om, hvorvidt du eller en af dine nærmeste hører til en af grupperne, kan du kontakte klinikken pr. e-kons. eller telefon.

Vær opmærksom på, at det for enkelte kan være relevant med suplerende vaccination for pneumokokker.